Store forekomster av kalkstein

Kalkstein benyttes i svært mange forskjellige produkter, eksempelvis inntil 40% i papir, 100-200 kg pr tonn stål, eller 100 kg pr tonn i glass.