Bakgrunn

Mineralprosjektet på Rolla ble igangsatt i 2012 etter en ide av omstillingsprosjektet i Ibestad kommune. Bakgrunnen for prosjektet var Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin kartlegging i 2008-2010 av mulige framtidige mineralressurser i Nord Norge, hvor de karakteriserte forekomstene av kalkspatmarmor i området Breivoll på Rolla, som «av nasjonal interesse».